2023-2024 Uluslararası Öğrenci Başvuruları

Ön Lisans ve Lisans Başvuru ve Kabul

  • Başvuru programına size gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra “ 2023-2024 Akademik Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü (Önlisans-Lisans Programları)” seçeneğini işaretleyiniz. Tercih edeceğiniz programlardan birini işaretleyerek “yeni başvuru ekle” butonu ile bilgi formuna giriş yapınız. Aşağıda numaralandırılmış sekmelerde gerekli kısımları doldurduktan sonra başvurunun son adımında varsa diğer program tercihlerinizi ekleyip düzenleyebilirsiniz.

   1. Kimlik Bilgileri:
    • Fotoğraf: Pasaport fotoğrafı özelliklerine uygun bir fotoğrafı yükleyiniz. (.jpeg)
    • Kimlik Bilgileri (Ad-Soyadı, Baba-Anne Adı, Doğum Yeri-Tarihi, Cinsiyet, Uyruk) : Pasaportunuzda yazdığı şekliyle yazınız.

   2. İletişim Bilgileri:
    • Burada verilen adres ve telefon numarası adayın şahsen ikamet ettiği adres ve aktif olarak kullandığı telefon numarası olmalıdır.

   3. Başvuru Bilgileri:
    • Daha önce bir üniversiteden çıkarma cezası alıp almadığınız bilgisini giriniz.

   4. Lise Mezuniyet Bilgileri:
    • Lise bilgilerinizi doldurunuz.

   5. Belgeler:
    • Pasaport: Pasaportunuzun kimlik bilgilerinizi gösteren sayfasını yükleyiniz. (.pdf)
     ** Türk vatandaşı olan adaylar; nüfus müdürlüklerinden alacakları ‘vukuatlı nüfus kayıt örneği’ belgesini pasaport ile birleştirip sisteme yüklemelidir.
     ** Türk vatandaşlığından çıkan adaylar; Mavi Kartlarını pasaport ile birleştirip sisteme yüklemelidir.
    • Lise Diploması ya da muhtemel mezun durumda olduğunuzu gösterir belge: Lise diplomanızın T.C. konsolosluğu onaylı kopyasını ya da lisenizden aldığınız mezun olacağınızı gösteren belgenizi yükleyiniz. (.pdf) Bu iki belgeden birini yüklemeniz gerekmektedir.
    • Onaylı Lise Not Dökümü: Lisenizden alacağınız onaylı Not Döküm Belgenizi yükleyiniz.
     **Lise belgeleri Türkçe ya da İngilizce değilse çevirileri ile birlikte tek bir pdf dosyası haline getirip yüklemelisiniz.

   6. Sınav/Diploma:
    • Başvuru yapmak istediğiniz Sınav ya da Diplomanın bilgilerini bu alana girmelisiniz. SAT, ACT ve TQDK sınavlarının geçerlilik süresi iki yıldır.
    GCE, ABITUR, IB, Fransız Bakaloryası için bir süre kısıtlaması yoktur.
    **GCE ile başvuracak adaylar; A Level derslerin kısa adlarını ve notlarını Sınav Detay-Açıklama satırına yazmalıdır. Sayısal Puan kutucuğuna ise 0 yazabilirler.
    **COVID19 salgını nedeniyle diploma notlarını başvuru süresi içinde alamayan adaylar, beklenen/öngörülen sınav sonuçları ile başvurabilirler. Bu belgeler liseleri tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olmalıdır. Bu belge ile başvuran adaylar başvurdukları puanları sağlayamadıkları takdirde kesin kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

   7. Program Tercihleri: Bu alana birinci tercihinizden başlamak üzere başvurmak istediğiniz programları giriniz.

   8. Girdiğiniz bilgileri kontrol edip kaydettikten sonra “Yazdır” butonu ile bir kopyasını alarak çıkış yapabilirsiniz.
  • Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve gerekli koşulları sağlayan adaylar, bu duyuruda yer alan açıklamalara uymaları halinde, Hacettepe Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında eğitim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
   Başvuru ve yerleştirme süreci tamamlanana kadar bu sayfadaki ek duyuruları takip etmeniz önemlidir.

    Başvuru Koşulları

   1. Yabancı uyruklu olanlar, (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [Elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç])
   2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla), (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
   3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla),
    1. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
    2. 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adaylar ise ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
   4. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan, GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar;
   5. yurt dışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler.

    Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar

   1. TC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’ de tamamlayanların,
   2. KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
   3. Başvuru koşullarının 2. maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (4. maddedeki şartları sağlayanlar hariç),
   4. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
   5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya başvuru koşulları 2. maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
   6. Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç)
   7. yurt dışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez.

    Önemli Notlar

   1. Değerlendirme, yerleştirme ve kontenjanların doldurulması tümüyle Hacettepe Üniversitesi’nin yetkisindedir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak Hacettepe Üniversitesi’ne kabul edilmeyi garanti etmez.
   2. İlanda yer alan diplomalar / sınavlar dışındaki yurt içi/yurt dışı lise diploması ve sınavlar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir..
   3. Başvuru ücreti alınmayacaktır.
   4. Başvurular internet üzerinden alınacak ve bütün başvuru evrakları başvuru sistemine yüklenecektir, posta veya e-posta ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
   5. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan belgelerinin aslı kayıt sırasında istenecektir. Başvuru sırasında verdiği bilgilerle kayıt belgeleri arasında uyuşmazlık bulunan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
   6. Başvuruda kullanılan e-posta ve telefon numarasının adayın kendisine ait ve aktif olarak kullanılıyor olması gerekmektedir. Gerekli hallerde bu kanallarla bilgilendirme yapılacaktır.
   7. Başvurusu geçerli olan adaylar arasından, ön değerlendirme sonucunda belirlenen adaylar, başvuru takviminde belirtilen tarihlerde Yurtdışı Öğrenci Seçme Komisyonu tarafından mülakata alınacak ve yerleştirme yapılacaktır. Mülakatlar internet üzerinden yapılacaktır.
   8. Kesin kayıt sonrasında, Üniversite Yönetimi ek yerleştirme yapılmasına karar verebilir.
   9. Önlisans programlarına yerleştirme işlemi başvuru puanı üzerinden yapılacak olup bu programlar için mülakat yapılmayacaktır.
   10. Fachabitur ile başvurular kabul edilmeyecektir.
   11. Tercih edeceğiniz bölümlerin ön lisans (eğitim süresi 2 yıl) veya lisans (eğitim süresi en az 4 yıl) programları olup olmadığına ve özel koşullarına dikkat etmeniz önemlidir. Öğrenim süreleri kontenjan listesinde yer almaktadır.
   12. Bir programa yerleştirilmiş öğrencilere vize işlemleri için, talep etmeleri durumunda Hacettepe Üniversitesi tarafından Kabul Mektubu verilecek veya adreslerine gönderilecektir.

  • Başvuru belgeleri sistem üzerinden gönderilecektir. Gönderilen belgelerin .pdf ya da .jpeg formatında olması gerekmektedir.

    Başvuru için gerekli belgeler:
   1. Lise Diploması: Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde değilse, bu dillerden birine onaylı tercümesi de ayrıca eklenecektir. Diplomanın alındığı okul, büyükelçilik, konsolosluk veya noter, onay makamı olarak kullanılabilir. Onaysız diplomalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
   2. Sınav Sonucu: SAT, ACT veya TQDK sınavlarının geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır. SAT Sınav sonucu ile başvuracak adayların, kayıt tarihlerine kadar sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından doğrudan başvuru adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir. (Hacettepe Üniversitesinin SAT Kodu: 7661)
   3. Başvuru Formu: Başvuru formu web sayfamızda online başvuruların başlayacağı 29 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanacaktır.
   4. Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotoğrafı.
   5. Biyometrik Fotoğraf: pasaport fotoğrafı niteliklerine uygun fotoğraf sisteme yüklenecektir.
   6. Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimlik fotoğrafını eklemesi gerekmektedir.
   7. Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4. madde gereği başvurabilen adaylar; kayıt sırasında yurt dışında okudukları süreyi gösterir onaylı belge eklemek zorundadır. (Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresini kapsayan transkript alınmalıdır.)
   8. Mavi kart sahibi adayların başvuru belgelerine mavi kart fotoğraflarını eklemeleri gerekmektedir.

  • Başvuruda Kabul Edilen Sınav / Diploma Türleri ve Taban Puanları
   Sınav / Diploma Puanına Göre Öğrenci
   Alan Programlar İçin
   Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci
   Alan Program İçin
   Sınav Türleri Sınav / Diploma Adı Koşullar Koşullar
   a)    SAT I “Evidence Based Reading and Writing” ve “Mathematics” puanları toplamı en az 1200 puan. “Evidence Based Reading and Writing” ve “Mathematics” puanları toplamı en az 700 puan.
   b)    ACT (American College Testing) “Composite Score” en az 25 puan. “Composite Score” en az 20 puan.
   c)    TQDK (Azerbaycan) 700 puan üzerinden en az 600 puan. 700 puan üzerinden en az 400 puan.
   d)    TR-YÖS 500 puan üzerinden en az 400 puan. 500 puan üzerinden en az 300 puan.
   Diploma Türleri a)    GCE A Level: (General Certificate of Education) Ortalamanın en az C olması koşuluyla; başvurulan alanla ilgili derslerden en az 3 A Level ya da 2 A Level ve 1 AS Level (AS Level dersi A Level derslerinden farklı olmalıdır.) Ortalamanın en az C olması koşuluyla; Herhangi 3 dersten A Level ya da 2 A Level ve 1 AS Level (AS Level dersi A Level derslerinden farklı olmalıdır.)
   b)    Uluslararası Bakalorya (IB): Bir ders başvurulan alanla ilgili olmak üzere en az 33 puan. En az 25 Puan
   c)    Fransız Bakaloryası: Başvurulan programla ilgili dalda en az 14 puan. En az 10 Puan
   d)    ABITUR (Almanya): Bir ders başvurulan alanla ilgili olmak üzere en yüksek 2 puan. En yüksek 3.5 Puan

  • Programın Adı Süre (Yıl) Kontenjan Türkçe ve Yabancı Dil
   Zorunlu Hazırlık Sınıfı
   DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ515Türkçe Hazırlık
   ECZACILIK FAKÜLTESİ510Türkçe Hazırlık
   EDEBİYAT FAKÜLTESİ


   Alman Dili ve Edebiyatı45Türkçe ve Almanca Hazırlık
   İngiliz Dili ve Edebiyatı42Türkçe ve İngilizce Hazırlık
   Amerikan Kültürü ve Edebiyatı42İngilizce Hazırlık
   Antropoloji43Türkçe Hazırlık
   Arkeoloji45Türkçe Hazırlık
   Bilgi ve Belge Yönetimi (%30 İngilizce)42Türkçe ve İngilizce Hazırlık
   Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları46Türkçe Hazırlık
   Felsefe42Türkçe Hazırlık
   Fransız Dili ve Edebiyatı42Fransızca Hazırlık
   İngiliz Dil Bilimi42Türkçe ve İngilizce Hazırlık
   Mütercim-Tercümanlık (Almanca)45Türkçe ve Almanca Hazırlık
   Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)45Türkçe ve Fransızca Hazırlık
   Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)45Türkçe ve İngilizce Hazırlık
   Psikoloji42Türkçe Hazırlık
   Sanat Tarihi43Türkçe Hazırlık
   Sosyoloji42Türkçe Hazırlık
   Tarih45Türkçe Hazırlık
   Türk Dili ve Edebiyatı43Türkçe Hazırlık
   Türk Halkbilimi410Türkçe Hazırlık
   EĞİTİM FAKÜLTESİ


   Almanca Öğretmenliği47Almanca Hazırlık
   Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği45Türkçe Hazırlık
   Biyoloji Öğretmenliği45Türkçe Hazırlık
   Fen Bilgisi Öğretmenliği47Türkçe Hazırlık
   Fizik Öğretmenliği43Türkçe Hazırlık
   Fransızca Öğretmenliği42Türkçe ve Fransızca Hazırlık
   İlköğretim Matematik Öğretmenliği42Türkçe Hazırlık
   İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)410Türkçe ve İngilizce Hazırlık
   Kimya Öğretmenliği43Türkçe Hazırlık
   Matematik Öğretmenliği42Türkçe Hazırlık
   Okul Öncesi Öğretmenliği41Türkçe Hazırlık
   Özel Eğitim Öğretmenliği45Türkçe Hazırlık
   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık42Türkçe Hazırlık
   Sınıf Öğretmenliği42Türkçe Hazırlık
   Türkçe Eğitimi42Türkçe Hazırlık
   FEN FAKÜLTESİ


   Aktüerya Bilimleri43Türkçe Hazırlık
   Biyoloji45Türkçe Hazırlık
   İstatistik42Türkçe Hazırlık
   Kimya47Türkçe Hazırlık
   Matematik45Türkçe Hazırlık
   FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ45Türkçe Hazırlık
   HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ (Eğitim dili en az %30 İngilizce)45Türkçe ve İngilizce Hazırlık
   HUKUK FAKÜLTESİ410Türkçe Hazırlık
   GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ


   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı42Türkçe Hazırlık
   İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


   Aile ve Tüketici Bilimleri42Türkçe Hazırlık
   İktisat (İngilizce)45İngilizce Hazırlık
   İşletme (İngilizce)45İngilizce Hazırlık
   Maliye47Türkçe Hazırlık
   Sağlık Yönetimi45Türkçe Hazırlık
   Sosyal Hizmet42Türkçe Hazırlık
   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)45İngilizce Hazırlık
   Uluslararası İlişkiler (İngilizce)410İngilizce Hazırlık
   İLETİŞİM FAKÜLTESİ


   İletişim Bilimleri42Türkçe Hazırlık
   MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


   Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)46İngilizce Hazırlık
   Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)46İngilizce Hazırlık
   Endüstri Mühendisliği (İngilizce)45İngilizce Hazırlık
   Çevre Mühendisliği (İngilizce)46İngilizce Hazırlık
   Fizik Mühendisliği (Eğitim dili en az %30 İngilizce)45Türkçe ve İngilizce Hazırlık
   Geomatik Mühendisliği (İngilizce)45İngilizce Hazırlık
   Gıda Mühendisliği (Eğitim dili en az %30 İngilizce)42Türkçe ve İngilizce Hazırlık
   Hidrojeoloji Mühendisliği45Türkçe Hazırlık
   İnşaat Mühendisliği (İngilizce)45İngilizce Hazırlık
   Jeoloji Mühendisliği45Türkçe Hazırlık
   Kimya Mühendisliği (İngilizce)45İngilizce Hazırlık
   Maden Mühendisliği (İngilizce)45İngilizce Hazırlık
   Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce)46İngilizce Hazırlık
   Makine Mühendisliği (İngilizce)46İngilizce Hazırlık
   Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)42İngilizce Hazırlık
   TIP FAKÜLTESİ


   Tıp (İngilizce)650İngilizce Hazırlık
   SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


   Beslenme ve Diyetetik42Türkçe Hazırlık
   Çocuk Gelişimi43Türkçe Hazırlık
   Dil ve Konuşma Terapisi44Türkçe Hazırlık
   Ergoterapi42Türkçe Hazırlık
   Odyoloji44Türkçe Hazırlık
   ÖNLİSANS PROGRAMLARI


   HACETTEPE ANKARA SANAYI ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU


   Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi22Türkçe Hazırlık
   Endüstri Ürünleri Tasarımı22Türkçe Hazırlık
   Elektrik22Türkçe Hazırlık
   Makine22Türkçe Hazırlık
   BAŞKENT OSB TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU


   Bilgisayar Programcılığı22Türkçe Hazırlık
   İnşaat Teknolojisi22Türkçe Hazırlık
   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi22Türkçe Hazırlık
   Harita ve Kadastro22Türkçe Hazırlık
   Makine22Türkçe Hazırlık
   Kaynak Teknolojisi22Türkçe Hazırlık
   SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK Y.O.


   Ağız ve Diş Sağlığı22Türkçe Hazırlık
   Ameliyathane Hizmetleri22Türkçe Hazırlık
   Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği22Türkçe Hazırlık
   Diş Protez Teknolojisi22Türkçe Hazırlık
   Eczane Hizmetleri22Türkçe Hazırlık
   Elektronörofizyoloji22Türkçe Hazırlık
   İlk ve Acil Yardım22Türkçe Hazırlık
   Odyometri22Türkçe Hazırlık
   Ortopedik Protez ve Ortez22Türkçe Hazırlık
   Radyoterapi22Türkçe Hazırlık
   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik22Türkçe Hazırlık
   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri22Türkçe Hazırlık
   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri22Türkçe Hazırlık
   SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU


   Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı27Türkçe Hazırlık
   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları27Türkçe Hazırlık
   Sahne, Işık ve Ses Teknolojileri27Türkçe Hazırlık
   Turizm ve Otel İşletmeciliği27Türkçe Hazırlık

  • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
   EĞİTİM DİLİ ve ZORUNLU TÜRKÇE DERSLERİ
   Programın Adı Eğitim Dili Türkçe veya Yabancı Dil
   Zorunlu Hazırlık Sınıfı
   Zorunlu Türkçe Dersleri*
   Diş Hekimliği Fakültesi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Eczacılık Fakültesi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Edebiyat Fakültesi
   Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Türkçe ve Almanca Hazırlık (TRK 110 ve ALM 160) TRK 117/118
   Amerikan Kültürü ve Edebiyatı İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 160) TRK 117/118
   Arkeoloji Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Antropoloji Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Bilgi ve Belge Yönetimi (Eğitim dili en az %30 İngilizce) %30 İngilizce, %70 Türkçe Türkçe ve İngilizce Hazırlık (TRK 110 ve İNG 150) TRK 101/102
   Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Fransızca Hazırlık (FRA 160) TRK 117/118
   İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce Türkçe ve İngilizce Hazırlık (TRK 110 ve İNG 150) TRK 117/118
   İngiliz Dil Bilimi İngilizce Türkçe ve İngilizce Hazırlık (TRK 110 ve İNG 160) TRK 117/118
   Mütercim-Tercümanlık (Almanca) Almanca Türkçe ve Almanca Hazırlık (TRK 110 ve ALM 160) TRK 117/118
   Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) Fransızca Türkçe ve Fransızca Hazırlık(TRK 110 ve FRA 160) TRK 117/118
   Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) İngilizce Türkçe ve İngilizce Hazırlık (TRK 110 ve İNG 160) TRK 117/118
   Felsefe Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Psikoloji Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Sanat Tarihi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Sosyoloji Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Tarih Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Türk Halkbilimi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Eğitim Fakültesi
   Almanca Öğretmenliği Almanca Almanca Hazırlık (ALM 160) TRK 117/118
   Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Biyoloji Öğretmenliği Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Fen Bilgisi Öğretmenliği Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Fizik Öğretmenliği Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Fransızca Öğretmenliği Fransızca Türkçe ve Fransızca Hazırlık (TRK 110 ve FRA 160) TRK 117/118
   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK110) TRK 101/102
   İngilizce Öğretmenliği İngilizce Türkçe ve İngilizce Hazırlık (TRK 110 ve İNG 160) TRK 117/118
   Kimya Öğretmenliği Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Matematik Öğretmenliği Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Okul Öncesi Öğretmenliği Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Sınıf Öğretmenliği Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Özel Eğitim Öğretmenliği Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Türkçe Eğitimi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Fen Fakültesi
   Aktüerya Bilimleri Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Biyoloji Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   İstatistik Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Kimya Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Matematik Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Güzel Sanatlar Fakültesi
   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Grafik Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Seramik ve Cam Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Resim Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Heykel Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Hemşirelik Fakültesi (Eğitim dili en az %30 İngilizce) %30 İngilizce %70 Türkçe Türkçe ve İngilizce Hazırlık (TRK 110 ve İNG 150) TRK 101/102
   Hukuk Fakültesi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
   İktisat (Türkçe) Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   İktisat (İngilizce) İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150) TRK 117/118
   Aile ve Tüketici Bilimleri Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   İşletme (İngilizce) İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150) TRK 117/118
   Maliye Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Sağlık Yönetimi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150) TRK 117/118
   Sosyal Hizmet Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150) TRK 117/118
   İletişim Fakültesi
   İletişim Bilimleri Bölümü Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Mühendislik Fakültesi
   Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150) TRK 117/118
   Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150) TRK 117/118
   Endüstri Mühendisliği (İngilizce) İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150) TRK 117/118
   Çevre Mühendisliği (İngilizce) İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150) TRK 117/118
   Fizik Mühendisliği (Eğitim dili en az %30 İngilizce) %30 İngilizce %70 Türkçe Türkçe ve İngilizce Hazırlık (TRK 110 ve İNG 150) TRK 101/102
   Geomatik Mühendisliği (İngilizce) İngilizce Türkçe ve İngilizce Hazırlık (TRK 110 ve İNG 150) TRK 117/118
   Gıda Mühendisliği (Eğitim dili en az %30 İngilizce) %30 İngilizce %70 Türkçe Türkçe ve İngilizce Hazırlık (TRK 110 ve İNG 150) TRK 101/102
   Hidrojeoloji Mühendisliği Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   İnşaat Mühendisliği (İngilizce) İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150) TRK 117/118
   Jeoloji Mühendisliği Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Kimya Mühendisliği (İngilizce) İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150) TRK 117/118
   Maden Mühendisliği (İngilizce) İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150) TRK 117/118
   Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150) TRK 117/118
   Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150) TRK 117/118
   Makina Mühendisliği (İngilizce) İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150 ) TRK 117/118
   Tıp Fakültesi
   Tıp (İngilizce) İngilizce İngilizce Hazırlık (İNG 150) TRK 117/118
   Sağlık Bilimleri Fakültesi
   Beslenme ve Diyetetik Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Çocuk Gelişimi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Dil ve Konuşma Terapisi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Ergoterapi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Odyoloji Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Spor Bilimleri Fakültesi
   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Rekreasyon Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Ankara Devlet Konservatuvarı
   Bale Anasanat Dalı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Caz Anasanat Dalı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Gitar Anasanat Dalı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Opera Anasanat Dalı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Müzikoloji Anabilim Dalı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Tiyatro Anasanat Dalı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Piyano Anasanat Dalı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   ÖNLİSANS PROGRAMLARI
   Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu
   Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Endüstri Ürünleri Tasarımı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Elektrik Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Makine Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
   Bilgisayar Programcılığı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   İnşaat Teknolojisi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Harita ve Kadastro Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Makine Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Kaynak Teknolojisi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
   Ağız ve Diş Sağlığı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Ameliyathane Hizmetleri Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Diş Protez Teknolojisi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Eczane Hizmetleri Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Elektronörofizyoloji Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   İlk ve Acil Yardım Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Odyometri Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Ortopedik Protez ve Ortez Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Radyoterapi Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
   Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Sahne, Işık ve Ses Teknolojileri Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102
   Turizm ve Otel İşletmeciliği Türkçe Türkçe Hazırlık (TRK 110) TRK 101/102

   * Türkiye/KKTC vatandaşları, yurtdışındaki TC Milli Eğitim Bakanlığı onaylı liselerden mezun olanlar, yabancı uyruklu olup Türkiye'de lise eğitimini tamamlayanlar,
   Türkçe Hazırlıktan muaf kabul edilir ve TKD 103/104 derslerini alırlar. Ancak TÖMER yetkilisi gerekli görürse öğrenciyi TRK 110 muafiyet sınavına yönlendirebilir.
   Diğer bütün öğrenciler için, Türkçe hazırlık muafiyet sınavından C1 ve üstü puan alan öğrenciler, bölümün eğitim diline göre TRK 117/118 veya TRK 101/102 derslerini alırlar.

  • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI

   Katkı payı, hazırlık sınıfları hariç, her yarıyılın başında iki taksit olarak ödenir. Hazırlık sınıfları için katkı payı, kayıt olunan akademik yılın başında tek seferde ödenir. Katkı payı ödeme günleri, ders kayıt haftasından önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın belirlediği yurtdışı Türk liselerinden mezun olan öğrenciler, normal öğrenim süresi içinde katkı payı ödemezler.

   Not: Ücretlerde bir değişiklik olması durumunda ilgili Bakanlar Kurulu ve Senato kararına göre aşağıdaki liste güncellenecektir.

   TIP FAKÜLTESİ 252.910,00 TL
   DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. 182.460,00 TL
   ECZACILIK FAK. 182.460,00 TL
   MÜHENDİSLİK FAK. 149.220,00 TL
   GÜZEL SAN.FAK. 125.220,00 TL
   FEN FAKÜLTESİ 125.070,00 TL
   HUKUK FAKÜLTESİ 112.770,00 TL
   İKTİSADİ VE İDARİ BİLİM. FAK. 112.770,00 TL
   SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. 100.230,00 TL
   HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 100.230,00 TL
   FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ 100.230,00 TL
   EĞİTİM FAKÜLTESİ 100.230,00 TL
   EDEBİYAT FAKÜLTESİ 100.230,00 TL
   İLETİŞİM FAKÜLTESİ 93.840,00 TL
   ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 152.955,00 TL
   SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 100.230,00 TL
   MESLEK YÜKSEKOKULLARI 75.120,00 TL

  • Online Başvuru Tarihleri 29 Mayıs – 16 Haziran 2023
   Mülakata Alınacak Adayların İlanı 4 Temmuz 2023
   Mülâkat Tarihleri 10 – 14 Temmuz 2023
   Sonuçların Açıklanması 21 Temmuz 2023
   Üniversiteye Kesin Kayıt Tarihleri 4 – 8 Eylül 2023

  • BAŞVURU VE KAYIT

   1. Liseyi Türkiye’de okudum ve çifte vatandaşlığım var. Uluslararası öğrenci kontenjanından başvuru yapabilir miyim?

   5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır” şeklindeki hüküm dolayısıyla, yabancı bir ülkede doğmuş ve çifte vatandaşlığınız bulunuyor olsa bile Türk vatandaşı sayılırsınız. Bu durumda liseyi Türkiye’de okuduysanız uluslararası öğrenci olarak yapacağınız başvuru geçersiz sayılır.

   Ancak Türk vatandaşlığından çıkıp mavi kart sahibi olduğunuz takdirde başvuru yapabilirsiniz.

   Türk vatandaşlığınız doğumla kazanılmış değil, sonradan edinilmiş ise vukuatlı nüfus kayıt örneği ile bu durumunuzu belgeleyerek Türkiye’de liseyi okumuş olsanız bile başvuru yapabilirsiniz.

   1. Türk vatandaşıyım. Lisenin ilk iki yılını yabancı bir ülkede, son iki yılını Türkiye’de okudum. Uluslararası öğrenci olarak başvuru yapabilir miyim?

   YÖK esaslarına göre uluslararası öğrenci kontenjanından yararlanabilmeniz için 1 Şubat 2013’ten önce liseye başladıysanız lisenin son üç yılını; 1 Şubat 2013’ten sonra liseye başladıysanız lise eğitiminizin tamamını yurt dışında okumuş olmanız gerekmektedir.

   1. Türk vatandaşıyım. Yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait bir liseden mezun oldum. Uluslararası öğrenci kontenjanından başvuru yapabilir miyim?

   Evet, lise eğitiminizi yurt dışında tamamladığınız için başvuru yapabilirsiniz.

   1. Doğumla Türk vatandaşıyım. Türkiye’deki yabancı bir liseden mezun oldum. Uluslararası öğrenci kontenjanından başvuru yapabilir miyim?

   Lise eğitiminizi Türkiye’de tamamladığınız için başvurunuz geçersiz sayılır.

   1. Liseyi Türkiye’de okudum. Çifte vatandaşlığım var. Türk vatandaşlığından çıkmak için başvuru yaptım. Ancak henüz süreç bitmedi. Başvuru sürecinde halen Türk vatandaşı olmam bir sıkıntı yaratır mı?

   Başvuru yaptığınız tarihte Türk vatandaşlığından çıkma işlemlerinin tamamlanmış ve mavi kart sahibi olmuş olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılır.

   1. KKTC uyrukluyum ve GCE A Level sonuçlarım yok. SAT veya ACT sınav sonucu ile başvuru yapabilir miyim?

   KKTC’de lise eğitimini tamamlamış bir öğrencinin uluslararası öğrenci kontenjanından başvurması için öncelikle GCE A Level sonuçlarında ilanda belirtilen minimum puana sahip olması gerekmektedir. Bu durumda SAT veya ACT ile yapacağınız başvuru geçersiz sayılır.

   1. GCE (veya IB) sonuçlarım başvuru tarihleri bittikten sonra açıklanacak? Nasıl başvuru yapabilirim?

   Okulunuzdan alacağınız tahmini sonuçlar ile başvuru yapabilirsiniz. Ancak kazandığınız durumda, asıl sonuçlarınız, tahmini sonuçlardan düşük çıkarsa kayıt hakkınızı kaybedersiniz.

   1. Başvuru ücreti var mı?

   Başvuru ücretsizdir.

   1. Başvuru sisteminde gerekli belgeleri yükledikten sonra posta ile göndermem gerekiyor mu?

   Hayır, başvuru belgeleriniz dijital ortamda saklanacaktır. Adresimize posta ile göndermeniz gerekmemektedir.

   Ancak, kayıt hakkı kazandığınız takdirde evraklarınızın asıllarını, kayıt işlemleri için teslim etmeniz gerekmektedir.

   1. Başvuru belgelerimi e-posta ile gönderebilir miyim?

   Hayır, e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmemektedir. Online Başvuru sistemine yapılmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmamaktadır.

   1. SAT sınavının ETS tarafından gönderilen sonuç belgesinin aslı, başvuru sürecinde gerekli midir?

   Hayır, başvuru sürecinde SAT sınav sonucunuzun pdf olarak yüklenmesi yeterlidir. Tüm belgeler dijital olarak saklanmaktadır. ETS tarafından gönderilen sonuç belgesinin aslı, kazandığınız takdirde kayıt işlemleri için gerekli olacaktır.

   1. SAT subject test sonuçları başvuru sürecinde dikkate alınıyor mu?

   Hayır, sadece SAT 1 sonucunuz ile başvuru yapmanız gerekmektedir.

   1. Başvuru sürecinde dil yeterlilik belgesi isteniyor mu?

   Hayır, başvuru sürecinde dil yeterlilik belgesi istenmemektedir. Kazandığınız takdirde, herhangi bir dil yeterlilik belgeniz varsa Hazırlık sınıfından muaf olmak için belgenizi kayıtlarda sunabilirsiniz. Belgeniz, Yabancı Diller Yüksekokulu veya TÖMER tarafından değerlendirilecektir.

   Eğer bir dil yeterlilik belgeniz yoksa kazandığınız bölümün eğitim diline göre hazırlık atlama sınavı üniversitemiz tarafından kayıt sürecinden sonra yapılmaktadır.

   1. Başvuru tarihlerinde lise diplomamı henüz almamış olacağım. Nasıl başvuru yapabilirim?

   Okulunuzdan alacağınız, muhtemel mezuniyet tarihinizi veya son sınıfta olduğunuzu gösteren bir belgeyi diploma yerine başvuruda kullanabilirsiniz.

   1. Başvuru belgeleri arasında farklı alanlarda kazandığım başarı sertifikaları, referans mektupları gibi belgeler eklemem başvurumu olumlu yönde etkiler mi?

   Sadece ilanda istenen başvuru belgeleri değerlendirmeye alınmaktadır. Bu nedenle başvuru ekranımızda bu belgelerin yükleneceği alanlar bulunmamaktadır. Ek belgeleriniz varsa mülakata çağrıldığınız takdirde mülakat esnasında komisyona sunabilirsiniz.

   1. Başvurularda Türk vatandaşlığı olan veya mavi kartlı öğrencilerin tabi olduğu herhangi bir kota sınırı bulunmakta mıdır?

   Evet. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararına göre Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi programlarında, programlara yerleşen öğrenciler içinde doğumla Türk vatandaşlığı olan veya mavi kartlı adaylar, o programa yerleşen öğrenci sayısının %10’unu geçemez. Sonradan Türk vatandaşlığına geçtiğini belgeleyen öğrenciler, bu kota sınırına tabi değildir.

   1. Başvurusu geçerli bütün öğrenciler, mülakata çağrılır mı?

   Hayır. Puan sıralamanız ve ilgili programın kontenjanı, tercih ettiğiniz bölüm için mülakata çağrılıp çağrılmayacağınızı belirler. Bir program için ilgili programın kontenjanının en fazla üç katı kadar aday mülakata çağrılır.

   1. Başvuru sisteminde kaç tane program tercih edebilirim?

   Üç tercih hakkınız bulunmaktadır.

   1. Birden fazla program için mülakata çağrılabilir miyim?

   Evet, birden fazla program için mülakata çağrılabilirsiniz.

   1. Birden fazla program için kayıt hakkı kazanabilir miyim?

   Hayır, sadece tercih ettiğiniz bir program için kayıt hakkı kazanabilirsiniz.

   1. Mülakata çağrılmadım. Bu ilk değerlendirmeyi geçemediğim anlamına mı geliyor?

   Evet, eğer mülakata çağırılmadıysanız, ilk aşamayı geçemediğiniz anlamına gelir.

   1. Başvuru sonuçlarını nereden takip edebilirim?

   Başvuruyla ilgili bütün duyurular aşağıdaki adresten yapılacaktır:

   www.oidb.hacettepe.edu.tr/

   1. Başvurduğum bölümün eğitim dili %100 İngilizce. Bu durumda Türkçe öğrenmem gerekiyor mu?

   Evet, eğitim dili %100 İngilizce olsa bile, ortak zorunlu Türkçe derslere katılmak zorundasınız.

   1. Tıp Fakültesine başvuracağım. Eğitim dili %100 İngilizce. Bu durumda Türkçe öğrenmem gerekir mi?

   Evet, eğitim dili %100 İngilizce olsa bile, ortak zorunlu Türkçe derslere katılmak zorundasınız. Ayrıca eğitim süresi boyunca hastalarla ve diğer hastane çalışanlarıyla Türkçe iletişim kurmanız gerekmektedir.

   1. Şu an yurt dışında bir üniversitede okuyorum. Yurt dışından yatay geçiş yapabilir miyim?

   Hayır, Hacettepe Üniversitesi yurt dışından (KKTC dahil) yatay geçiş kabul etmemektedir. Ancak, sıfırdan birinci sınıf öğrencisi olarak başvurabilirsiniz.

   1. Ülkemdeki bir eğitim danışmanlık acentesi/şirketi, belirli bir ücret karşılığında üniversiteniz tarafından benim adıma başvuru yapma ve/veya sunma yetkisine sahip olduklarını belirtti. Yabancı ülkelerde temsilcileriniz olduğu doğru mu?

   Hacettepe Üniversitesi'nin başvuru sürecinde Türkiye'de ve yurtdışında hiçbir özel veya kamu kurum, kuruluş, acente veya şirket ile işbirliği yapmadığını lütfen unutmayınız. Lütfen aksini iddia eden hiç kimseye güvenmeyin ve başvurunuzun teslim edilmesini tehlikeye atabileceğinden herhangi bir ödeme yapmayın. Hacettepe Üniversitesi'nin bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini lütfen unutmayınız.

    

   SOSYAL VE MADDİ KONULAR

   1. Üniversitede yurt imkânları bulunmakta mıdır?

   Üniversitemizin Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkeleri’nde kız ve erkek yurtları, öğrenci evleri, konuk evleri ile sınırlı sayıda konaklama hizmeti verilmektedir (https://www.hacettepe.edu.tr/yerleskede-yasam/barinma).

   Konaklama için başvuru, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) web sayfasında yer alan yurt başvurusu ekranından yapılır.  Başvuru için Hacettepe uzantılı e-posta adresi ve şifre almak zorunludur. (Hacettepe uzantılı e-postanızı https://portal.hacettepe.edu.tr/hesap/yeni-hesap/dogrulama adresinden alabilirsiniz)

   Yabancı kimlik numarası olmayan öğrenciler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (https://bidb.hacettepe.edu.tr/) ile iletişime geçerek yabancı kimlik numarası yerine pasaport numaralarını sisteme tanımlayarak Hacettepe uzantılı e-posta adreslerini alabilirler.

   SKS web sayfası “öğrenci bilgi sistemi” ekranından yurt başvurusu sistemine (//yurt2.hacettepe.edu.tr) “kullanıcı adı” Hacettepe uzantılı e-posta adresi (@hacettepe.edu.tr uzantısı olmadan) ve “şifre” (size gönderilmiş şifre) ile giriş yapılarak yurt başvurusu gerçekleştirilebilir.

   1. Türk vatandaşları veya Mavi kartlı öğrenciler katkı payı ödüyor mu?

   Evet, uluslararası öğrenci kontenjanından 2021-2022 Akademik Yılından itibaren kayıt olan Türk vatandaşları ve Mavi Kartlı öğrenciler, diğer uluslararası öğrenciler gibi katkı payı ödemektedirler.

   1. Ödenen katkı payı ücreti içinde kitap, ders malzemeleri ve barınma hizmeti ücreti dahil midir?

   Hayır, ödenen katkı payı ücreti içinde kitap, ders malzemeleri ve barınma hizmeti gibi ekstra masraflar dahil değildir.

   1. Hacettepe Üniversitesi uluslararası öğrencilere burs veriyor mu?

   Hayır, Hacettepe Üniversitesi uluslararası öğrencilere burs vermemektedir.

   1. İkamet almak için ne yapmam gerekiyor?

   Üniversiteye ilk kayıttan sonra, ikamet için gereken belgeler e-posta adreslerinize gönderilecek olup, aynı zamanda web sitemizde de bilgi olarak yer almaktadır. Bu evrakları, üniversiteye kaydınızı takip eden bir ay içerisinde Öğrenci İşleri’ne şahsen ya da postayla iletmeniz gerekmektedir. Üniversiteniz, kayıttan sonraki ilk ikamet başvurunuz için belgelerinizi Göç İdaresi’ne iletmektedir. Ancak evraklarını bir ay içerisinde getirmeyen ve eğitim süresi içinde ikamet uzatma başvurusu yapacak olan öğrenciler, ikamet sürecini kendileri takip etmelidir.

   1. Öğrenciliğim süresince çalışabilir miyim?

   Türkiye’de örgün öğrenim gören önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, önlisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır.

    

    

   EĞİTİM

   1. Bir programa yerleştirdikten sonra Üniversite içi başka bir programa yatay geçiş yapabilir miyim?

   Evet, kayıt olduğunuz program lisans düzeyinde ise en az iki (2)  yarıyıl, ön lisans düzeyinde ise en az bir (1) yarıyıl okuduktan sonra, not ortalamanız 4 üzerinden en az 2.75 ise ve başvurmak istediğiniz program okuduğunuz program için yatay geçiş kontenjanı açmış ise başvuru yapabilirsiniz. Yatay geçiş başvuruları yılda iki kez (yarıyıl sonlarında) açılmakta ve Öğrenci İşleri web sayfasında ilan edilmektedir. Konu ile ilgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

   Yatay Geçiş Yönetmeliği

   1. Okurken başka bir bölümde çift ana dal/yan dal yapabilir miyim?

   Evet, bölümünüze göre hangi bölümde çift ana dal/yan dal yapabileceğinizi aşağıdaki linkten görebilirsiniz:

   Çift Anadal - Yandal Açan Bölüm Listesi

   Konuyla ilgili yönergelere ise aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz:

   Çift Anadal Yönergesi

   Yandal Yönergesi